News
Oct 25, 2015
Centrul Național de Perfecționare a Cadrelor din Industria Turismului informează agenții economici din industria turismului despre formarea grupelor pentru cursurile de perfecționare (inițiere și prelungirea certificatelor) la modulele Administrarea Afacerilor în Structurile de Primire Turistică, Managementul Structurilor de Primire Turistică, Administrarea Afacerilor în Turism și Managementul Serviciilor Turistice.

Sep 4, 2015

Centrul National de Perfectionare a Cadrelor din Industria Turismului informeaza agentii economici din Industria Turismului , ca a reluat pregatirea cadrelor la modulele Administrarea Afacerilor in Turism, Managementul Serviciilor Turistice in baza ordinului Nr. 760 din 30 iulie 2015, emis de Ministerul Educatiei.

Cursurile se vor desfasura in perioada 7-30 septembrie in incinta Centrului pe adresa sos. Hincesti53 b, Sala de studii.

Pentru detalii si depunerea actelor rugam sa ne conectati la numerele de telefon 022-731-242; 062040169;

079077709

 


Disciplinele de studii

1. Disciplina managementul în turism constă în studierea şi aplicarea proceselor şi relaţiilor de management în cadrul structurilor turistice, utilizarea metodelor şi tehnicilor de planificare, organizare, coordonare, antrenarea şi evaluare a activităţii structurilor de turism. De asemenea cursanţii sînt antrenaţi în elaborarea unui business plan.

2. Disciplina managementul resurselor umane în turism include informaţie privind modalităţile de recrutare, selectare, antrenare şi coordonare cu personalul din cadrul firmei turistice.

3. Disciplina marketingul în turism oferă informaţie privind formarea preţurilor în industria turismului, modalităţi de formare, promovare şi comercializarea a produselor turistice la nivel naţional şi internaţional, utilizarea eficientă a publicităţii, cercetările de piaţă, activitate în condiţii de concurenţă etc.

4. Disciplina organizarea companiei de reclamă în sfera turistică, oferă informaţie privind particularităţile reclamei în turism, utilizarea eficientă a canalelor de reclamă, determinarea eficacităţii reclamei etc.

5. Disciplina economia turismului include informaţie privind eficienţa economică şi socială a turismului, importanţa turismului pentru economia ţării şi influenţa lui asupra balanţei de plăţi, relaţiile economice şi financiare în cadrul pieţei turistice, utilizarea indicatorilor economici în turism, planificarea şi obţinerea profitului, activitatea de producţie, analiza SWOT.

6. Disciplina turismul internaţional, oferă informaţie privind activitatea legală a firmei turistice privind organizarea turismului internaţional, relaţiile cu partenerii străini, utilizarea documentaţiei turistice necesare, tipurile de contracte şi utilizarea lor, schimbul de turişti.

7. Disciplina bazele legislaţiei în turism, oferă informaţie şi comentarii la actele normative şi legislative din turism.

8. Disciplina certificarea şi licenţierea în turism, prezintă informaţie despre criteriile de obţinere şi deţinerea a certificatului de turism. Licenţierea în turism oferă informaţie privind condiţiile de licenţiere, procedura de eliberare a licenţei, documentele necesare, reperfectarea licenţei, suspendarea şi anularea licenţei, controlul în domeniul licenţiat.

9. Disciplina tehnologii informaţionale în turism, oferă informaţie privind locul şi rolul internetului în businessul turistic, modalităţi de creare a unei pagini Web, rezervarea serviciilor turistice în regim on-line, publicitatea în internet, însuşirea şi utilizarea programul Amadeus privind comercializarea biletelor avia.

10. Disciplina tehnici de negocieri şi comunicarea de afaceri, oferă cunoştinţe practice şi teoretice privind tipurile de negocieri şi caracteristicile lor, etapele de desfăşurare a negocierii în turism, pregătirea şi planificarea negocierilor, desfăşurarea tratativelor, cultura negocierilor.

11. Disciplina tehnica operaţiunilor în turism, include aspectele teoretice şi practice privind utilizarea documentaţiei turistice, studii de caz privind lucru practic cu documentaţia turistică, utilizarea voucherului turistic, contractului turistic, completarea formei statistice 1-TUR, prezentarea dărilor de seamă în turism.

12. Disciplina etica afacerilor în turism, oferă informaţie despre cultura managerială a firmei turistice, cultura managerială a conducătorului, etica şi morala în turism.

13. Disciplina geografia turismului naţional şi internaţional, prezintă informaţie despre potenţialul antropic şi cultural al Moldovei, resursele turistice, infrastructura turistică, traseele turistice, obiectivele turistice, măsurile privind protecţia mediului înconjurător, colaborarea internaţională în turism, informaţie turistică despre ţările cu care Republica Moldova efectuează schimbul de turişti, studiul comparat în domeniul turismului.

14. Disciplina turismul rural, oferă informaţie despre pensiunile agroturistice existente în Moldova, organizarea agrementului în mediul rural, modalităţi de conlucrare cu proprietarii pensiunilor agroturistice, cerinţe igienice şi sanitare necesare în cadrul pensiunii.

15. Disciplina corespondenţa de afaceri, oferă informaţie privind definirea corespondenţei oficiale, elemente componente ale scrisorii de afaceri, modalităţi de rezolvare a reclamaţiilor, corespondenţa contractuală, aspectele corespondenţei interne, întocmirea unui CV, întocmirea scrisorilor de referinţă şi recomandare.

16. Disciplina asigurarea în turism, prezintă informaţie despre companiile de asigurare existente în Moldova, politica de preţuri şi tarifele utilizate, tipurile de asigurări, asigurarea obligatorie în turism.